Dansk Dobermann Klubs Danmarksmesterskab /

Danish Dobermann Club Championship

2012

IPO3

Tom blev nr. 1 med Abba (Alteana Sheridano le Fano)

og nr. 2 med Kalle vom Ferrenberg.